SIA ”Vanags drošība” ir  uzņēmums , kurš ir saņēmis 2. kategorijas (augstāko) speciālo atļauju apsardzes darbības veikšanai un kurā ir nodarbināts sertificēts personāls ar 10.gadu pieredzi banku apsardzē, inkasācijā un mobilajās grupās, kā arī masu pasākumos (klubos,sporta spēlēs,pasākumos ārpus telpām utt.)

Uzņemums dibināts  04.02.2010. un uzņēmuma kapitāls nav saistīts ar ārvalstu investoriem.

Speciālās atļaujas Nr. 1346 Licences saņēmējam ir tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu,uzstādīšanu ,apkopi un remontu, abjektu apsardzi, sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.